وقایع اخیر در هند

29 11 2008

توی این چند روز گذشته هند دستخوش ناآرامیهای زیاد و حوادث ناگوار بود, گروهی اسلامگرا مسئولیت این ناآرامیها و حملات راکه عمدتا مناطق توریستی و مراکز خارجی رادربمبئی هدف قرارداده بودند به عهده گرفتند.

و فکر کنم هنوزهم  این ناآرامیها و حملات و عملیات پلیس هند همچنان ادامه داشته باشه.

ولی نکته ای که برای من در کنار این همه مسائل جالب بوداظهارات رییس سازمان اطلاعات هند بود.دولت آمریکا به هند پیشنهاد اعزام نیروهای اف بی آی خود را برای کمک به تحقیقات کرد, که رییس سازمان اطلاعات جوابی داد که بسیار جالب بود, وی گفت:

«اف بی آی یعنی اداره تحقیقات فدرال در آمریکا ,نه در هند, ما 62 سال است که این کشور را اداره میکنیم و نیروهای خوب وفهمیده داریم,و به توان آنان در حل این مشکل اطمینان داریم و نیازی به شما نداریم»

این اظهارات جدا ازاینکه خیلی میهن پرستانه بود ,حکایت از اعتمادبه نفس و اطمینان واعتماد به نیروهای خودی میکرد, چیزی که در افغانستان امروز ما در هیچ اداره امنیتی دیده نمیشه.

کاش مسئولین ما هم در مسایلی مشابه به وقایع اخیر هند کمی به نیرو و دانش خود تکیه میکردند تا به نیروهای امنیتی و تحقیقاتی خارجی.

Advertisements