بازی وبلاگی "ماشین زمان"

24 11 2008

 

وبلاگ یک پزشک رو معمولا میخونم , گرچه اهل این بازی ها نیستم و زیاد خوشم نمیاد ولی این بازی که خود جناب دکتر معرفی کردن برام جالب بود , چون خیلی وقتها به این فکر میکردم که اگر برمیگشتم و میتونستم به اصطلاح گذشته رو » ادیت» کنم میتونستم خیلی کارها رو درست انجام بدم.

کارهایی که میکردم:

1.بر میگشتم به روز اولی که برای ثبت نام به دانشکده مهندسی ( اینجینری)؛ثبت نام نمیکردم و میرفتم یونان.

 

2.موقع امتحان بتن ( کانکریت)؛ حل مسئله بتن رو که یکی از دوستام بهم داد تا تقلب (نقل )کنم رو میگرفتم(اون زمان نگرفتم و مثبت بازی در آوردم) تا اون ترم مشروط نشم.

 

3. برمیگشتم درست قبل ازلحظه ای که پدرم موقع آب آوردن از یخچال سکته مغزی کرد .چون اون زمان رابطه ام با پدرم خوب نبود ؛ متاسفانه احترامش رو نگه نداشتم و اون خودش بلند شد که آب بیاره و ….

Technorati Tags:
Advertisements