آسمان

25 12 2008

چندروز گذشته رو با اینکه خونه بودم اصلا نفهمیدم که کی هستم و کجا هستم , این حالت رو اوایل امسال هم تجربه کرده بودم ولی با کمی تفاوت.

گرچه محیط کار جدیدم رو دوست دارم ولی دلمشغولی ناخواسته ای دارم و هرکاری که میکنم نمیتونم اون رو از دلم بیرون کنم. اوایل فکر میکردم شاید به خاطر نا آشنایی با محیط جدیده ولی بعدا فهمیدم نه اینطور نیست بلکه چیز دیگه ایه.

اینبار توی هواپیما تونستم چند عکس قشنگ از آسمان و کوههایی که صادقانه و بزرگوارانه برف ها رو در آغوش کشیدند؛بگیرم.

دوست دارم جایی رو درست کنم و از این به بعد تمام عکسهایی که میگیرم اونجا بگذارم. چون عکاسی رو دوست دارم مخصوصا از مناظری که فکر میکنم دیگه شاید شانس دیدنشون رو نداشته باشم.

AFG MOUNTAINS

AFG MOUNTAINS

AFG MOUNTAINS

Advertisements