گل و باغ

15 12 2008

 

1. هر چی فکر میکنم نمیدونم چی میخواستم بنویسم.

 

2.یک شعر قشنگ :

«» با یار به گلزار شدم رهگذری

  بر گل نظری کردم از بی خبری

  دلدار به من گفت: که شرمت بادا

رخسار من اینجا و تو بر گل نگری؟»»

 

3. ظاهرا دیشب ماه منت بر زمینیان گذاشته و  حدود سی هزار کیلومتر به ما نزدیکتر شده تا بلکه بتونه جای خالی روشنایی ها رو مخصوصا در کابل بگیره.مبارکه

Advertisements